€250 в класацията за дискусия на ръце и стратегия през Ноември