KQo 3BP

  • Poker Stars, $0.01/$0.02 No Limit Hold'em Cash, 5 Players
   Poker Tools Powered By Holdem Manager - The Ultimate Poker Software Suite.

   SB: $2.63 (131.5 bb)
   BB: $2.01 (100.5 bb)
   MP: $2.02 (101 bb)
   CO: $2.23 (111.5 bb)
   Hero (BTN): $2 (100 bb)

   Preflop: Hero is BTN with K Q
   2 folds, Hero raises to $0.04, SB raises to $0.12, BB folds, Hero calls $0.08

   Flop: ($0.26) 2 J Q (2 players)
   SB bets $0.11, Hero calls $0.11

   Turn: ($0.48) 9 (2 players)
   SB bets $0.16, Hero calls $0.16

   River: ($0.80) 9 (2 players)
   SB bets $0.52, Hero ???

   hands 71 VPIP / PFR / 3bet / F3bet 39/29/3,4/0

   Въпроси

   1/ Кол ли е ривъра ?

   2/ Какъв рейндж давате ма SM ?
  • Префлоп е добре .
   Флоп - кол е ок
   Търн - кол е ок
   Ривър - спрямо линията му , едва ли би играл така ръце като JJ , QQ , KK , AA , AQ , KQ . Като изключим тея ръце те бият само 9x и Т8 , другото нещо което трябва да вземем в предвид е че търна отключва много дроуве , които пропускат на ривър и е много вероятно да бетват , понеже нямат шоудаун . Ти блокваш KT , понеже държиш К => трябва да си кол .