€150 в класацията за дискусия на ръце и стратегия през Януари