Announcement €150 в класацията за дискусия на ръце и стратегия през Април