KQS

  • Poker Stars, $0.02/$0.05 No Limit Hold'em Cash, 6 Players
   Poker Tools Powered By Holdem Manager - The Ultimate Poker Software Suite.

   SB: $6.46 (129.2 bb)
   BB: $3.94 (78.8 bb)
   UTG: $9.27 (185.4 bb)
   MP: $5 (100 bb)
   Hero (CO): $5 (100 bb)
   BTN: $5.01 (100.2 bb)

   Preflop: Hero is CO with Q K
   2 folds, Hero raises to $0.12, 2 folds, BB raises to $0.35, Hero calls $0.23

   Flop: ($0.72) K 4 9 (2 players)
   BB checks, Hero bets $0.50, BB calls $0.50

   Turn: ($1.72) 8 (2 players)
   BB checks, Hero bets $1.10, BB raises to $3.09 and is all-in, Hero ???
   Без инфо за играча

   Въпроси

   1.Как бихме играли Ф/Т ?
   2.Кол ли е търна ?
   3.Какъв рейндж давате на BUT ?
  • Ами определено не бих бетнал търна, особено с такъв голям сайз. По-добре чекни търна и го остави да направи нещо глупаво на ривъра - фишовете често ще приемат чека ти на търна като слабост и ще блъфират ривъра с air. Така изиграно си кол на търна, няма какво да направиш при тея оддс и тоя опонент, би трябвало поне 1 от 3 да вземаш ръката за да е ОК кола ти.