QTs

  • Poker Stars, $0.05/$0.10 No Limit Hold'em Cash, 4 Players
   Poker Tools Powered By Holdem Manager - The Ultimate Poker Software Suite.

   SB: $10 (100 bb)
   Hero (BB): $11.50 (115 bb)
   CO: $10.60 (106 bb)
   BTN: $29.87 (298.7 bb)

   Preflop: Hero is BB with T Q
   CO raises to $0.30, 2 folds, Hero calls $0.20

   Flop: ($0.65) 8 7 9 (2 players)
   Hero checks, CO bets $0.62, Hero calls $0.62

   Turn: ($1.89) A (2 players)
   Hero checks, CO bets $0.90, Hero raises to $3.20, CO raises to $9.68 and is all-in, Hero ???

   Без информация на лошия.

   Въпроси

   1.Как бихме играли Ф/Т ?
   2.Какъв рейндж давате на лошия?
  • Потсайза му на флопа е странен, твърде вероятно е да го прави със стрейт, сет, 2p или ръка, която има нужда от защита като JJ-QQ. След А на търна JJ-QQ отпадат от рейджа му.
   Лично аз избягвам да чек-рейзвам подобни бордове. Блокваме флъш и стрейт дроуовете и освен с някаква готова ръка, която ни доминира той няма много неща, с които ще продължи.
   Иначе след като влиза алл ин с тея одс, които имаш дори и срещу сет е без особено значение дали ще колнеш или фолднеш.